Lampegiganten Community

Bliv en del af Lampegiganten-fællesskabet

#YESLAMPEGIGANTEN

Vi elsker alle at samle inspiration og udforske de smukke hjem, der er lagt ud på Instagram, Pinterest og Facebook. Det er spændende og tilskynder en til at forskønne sit eget hjem!

Vi vil gerne have tilladelse til at dele dine fotos, på vores hjemmeside, på sociale medier og i vores nyhedsbreve - selvfølgelig med henvisning og kreditering til dig.

Hvis du er indforstået med at vi deler dine fotos, så tag dem med hashtagget #yesLampegiganten. Det er en nem måde at fortælle os, at du giver os tilladelse til at bruge billederne, og at du accepterer følgende betingelser: Du giver Lampegiganten tilladelse til at bruge billederne markeret med #yesLampegiganten på vores hjemmeside, på sociale medier og i vores nyhedsbreve. Denne aftale er ikke-eksklusiv og royalty-fri. Vi vil aldrig hævde at eje dine billeder, men vi vil bruge dem til markedsføringsformål på Lampegigantens webshops og på vores sociale medier.

Dine fotos vil blive offentliggjort i følgende Lampegiganten-webshops:

Tyskland, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Holland, Norge, Østrig, Polen, Sverige, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Tjekkiet, Storbritannien

Vi er aktive på følgende kanaler:

Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, e -mailmarketing.

Din tilladelse betyder, at du beholder rettighederne til dine billeder, og at alle personer, der vises på disse billeder, har accepteret, at de vil blive brugt af Lampegiganten til online markedsføring. Samtidig accepterer du, at brugen af ​​dine billeder ikke krænker tredjeparts rettigheder eller overtræder loven.

Når du giver os tilladelse til at bruge et af dine billeder, kan det blive vist på vores hjemmeside, en inspirationsside, en produktside eller en kategoriside og så videre - herunder kan du se eksempler på, hvordan det kan se ud.

Vi vil altid linke dit foto på Instagram til din profil, så vores besøgende også kan besøge dig.

Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 3

Vi glæder os til at dele dine billeder og inspirere vores kunder og følgere!

Med venlig hilsen
Lampegiganten


Become part of the Lampenwelt community

#YESLAMPENWELT

We all love to gather in­spirat­ion and ex­plore the beauti­ful homes posted on Insta­gram, Pinter­est and Face­book. It's ex­citing and encourages you to plan for your own home!

We would like per­mis­sion to share your pic­tures on our web­site, on social media and in our news­letters – crediting you, of course.

If you’re happy with us shar­ing your pic­tures, tag them with the hash­tag #yeslampegiganten. It’s an easy way to let us know that you give us per­mission to use the images and that you agree to the follow­ing con­ditions:

You give Lampenwelt per­mis­sion to use the images tagged with #yeslampenwelt on our website, on social media and in our news­letters. This agree­ment is non-exclusive and royalty-free. We will never claim owner­ship of your images, but we will use them for market­ing purposes on the Lampen­welt webshops and in our social network.

Your pictures will be published on the following Lampenwelt web­shops:

Germany, Belgium, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Austria, Poland, Sweden, Switzerland, Slovakia, Spain, Czech Republic, United Kingdom

We are active on the following channels:

Face­book, Insta­gram, Pinterest, Youtube, e-mail marke­ting. Your permis­sion means that you retain the rights to your images, and that any people ap­pearing in those images have ac­cepted that they will be used by Lampen­welt for online market­ing. At the same time, you accept that the use of your images does not in­fringe upon the rights of third parties or violate the law.

When you give us per­mis­sion to use one of your images, it could appear on our home­page, an in­spiration page, a product or category page, and so on – below you can see ex­amples of how it might look.

We will always link to your image on Instagram or your profile so our visitors can visit you as well.

We are looki­ng for­ward to sharing your images and inspiring our customers and followers!

Best regards,
Lampenwelt