Tips til deoponering af batterier

Det kemiske indhold i batterier kan være sundheds- og miljøskadeligt ved forkert opbevaring og bortskaffelse. De skadelige virkninger kan undgås ved, at batterierne opbevares og bortskaffes separat fra al anden husholdningsaffald. Batterier kan også indeholde genanvendelige råstoffer, og de må derfor heller ikke bortskaffes sammen med almindelig affald.

Som slutbruger af batterierne (både genopladelige og ikke genopladelige) er du lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe eller returnere disse korrekt. Du kan gratis komme af med dine batterier ved offentlige affaldspladser eller ved flere salgsbutikker

Deponering af batterierDeponering af batterier

Symbolet med en overstreget affaldsspande betyder, at batteriet ikke må bortskaffes sammen med almindelig husaffald på grund af dets indehold af skadelige stoffer.

Under det symbol kan du også finde nedenstående symboler med følgende betydning:

Pb: Batteriet indeholder bly
Cd: Batteriet indeholder cadmium
Hg: Batteriet indeholder kviksølv

De overstregede priser svarer til producentens vejledende udsalgspris.
Alle priser er inklusiv 25 % moms, men eksklusiv fragtomkostninger.
Lampenwelt GmbH VAT-No.: DE815559897

© 2024 Lampenwelt GmbH